Strašidla na Jezeří

Každý pořádný hrad i zámek má mít svá dvorní strašidla a duchy a jelikož Jezeří bylo jak hradem, tak zámkem, duchů bychom zde nalezli nespočet. Nejznámejším z nich je však duch mnicha Tobiáše.
O tomto muži kolovaly legendy už od nepaměti. Zemřel možná ještě dřív, než se Jezeří stalo zámkem a tak se dá vlastně považovat za nefalšované hradní strašidlo. O tom, jak zemřel a proč zde dodnes straší, kolují dvě verze.
Ta prvá říká, že Tobiáš býval italským šlechticem, který však při souboji o svou milou zabil soupeře, jeho rodina mu přísahal pomstu a tak musel bez své lásky uprchnout kamsi do Evropy. Došel až do krajů krušnohorských a usadil se zde kousek od hradu Jezeří jako poustevník. Do hradní kaple se chodíval modlit a rozjímat. Jeho nepřátelé ho však pro svou pomstu nalezli i zde a kousek od hradu jej ubodali. Tobiáš tak nedošel klidu a dodnes hledá naplnění a završení své cesty mezi zdmi zámku.
Ta druhá je o trochu prostší. Vypráví, že Tobiáš byl místním mnichem, staral se o duchovní řád na hradě. Prý skočil z vysoké věže(dnes z jižní veže na západním nádvoří) na protest proti poprávám v kraji, neb věřil, že žádný boží tvor si nezaslouží takovou smrt a sám tak chtěl svým činem dokázat její zbytečnost. Jeho duše však toto místo neopustil. Říká se, zůstává na zámku, aby jej chránil a kdykoli má přijít nějaké nebezpečí, jsou slyšet jeho kroky v jižní věži. Zůstane, dokud nebezpečí, které zámku hrozí nepomine navždy.
Dalším zjevením je Dáma se střevíčky. Nikdo neví odkud přišla a proč zůstává na zámku, ale paní kastelánka ji v dobách počátku obnovy zámku slýchávala na nádvoří u Panského domu. Tehdy tam byl pouze štěrkový povrch, přesto se nádvořím nesl klapot střevíců po kamenné dlažbě.
Samozřejmě, že je na zámku duchů a strašidel mnohem více, ti však ještě nemají svá jména ani odhalené osudy a tak je můžete poznávat a slýchat jejich kroky jen náhodně při návštěvě zámku, často ani netuše, že jsou nám nablízku. Jsou totiž trochu plaší, tak je třeba dávat bedlivý pozor a doufat, že vám je jejich rozmary přivedou do cesty.